Köpa Lens Corrector via PlusGirot

Du kan köpa Lens Corrector direkt via vårat PlusGiro (fd PostGirot) 41 98 72-7. Antingen märker du PlusGiro-inbetalningen med din mailadress eller så skickar du oss ett mail (till delivery@proxel.se) med samma märkning som inbetalningen. Kostnaden är 270 kronor plus MOMS – dvs 337.50 kronor.

Vi skickar dig en registreringsnyckel manuellt. OBS – det kan ta upp till en arbetsdag från det att vi har pengarna på vårat konto innan vi expedierar ett manuell köp.